Megaliti Balkana - G.Šarić - predavanje


Nažalost, registracija je završena.

Megaliti - nijemi svjedoci prošlosti, nebrojnih milenija života i umiranja, uspona i padova civilizacija, prirodnih katastrofa i ratova. Do danas je samo na području Istre pronađeno više od 350 megalitskih gradina i opservatorija...


  • Datum: 07.07.2020 06:00 PM - 07.07.2020 07:30 PM
  • Lokacija: Mesnička ulica 12, Zagreb, Croatia (Karta)
  • Više informacija: KCM

Opis

Megaliti - nijemi svjedoci prošlosti, nebrojnih milenija života i umiranja, uspona i padova civilizacija, prirodnih katastrofa i ratova. Do danas je samo na području Istre pronađeno više od 350 megalitskih gradina i opservatorija, a u Bugarskoj čak 1200. Tko su bili ti nepoznati graditelji balkanskih megalita, kako su živjeli, u što su vjerovali? Čemu su njihove građevine služile? Zašto su zatrpavali svoja sveta mjesta?