Uvod u pravu Kabalu - G. Šarić - predavanje


Nažalost, registracija je završena.

Osim teozofsko-teurgijske kabale i njezine kompleksne matematike, geometrije i gemantrije, koja već stoljećima fascinira zapadnog čovjeka, postoje i magijska i mistična kabala koje su izvan uskog kruga židovskih mističara potpuno nepoznate.


  • Datum: 04.08.2020 06:00 PM - 04.08.2020 07:30 PM
  • Lokacija: Mesnička ulica 12, Zagreb, Croatia (Karta)
  • Više informacija: KCM

Opis

Osim teozofsko-teurgijske kabale i njezine kompleksne matematike, geometrije i gemantrije, koja već stoljećima fascinira zapadnog čovjeka, postoje i magijska i mistična kabala koje su izvan uskog kruga židovskih mističara potpuno nepoznate.

Što je drvo života, a što mistični "rad kočije" (Ma'aseh Merkava)? Kako razumijeti koncept kabale tzv. devekut, odnosno "hod s Bogom"? Objašnjava li tajanstvena knjiga sjaja, "Zohar" u svoja 23 toma čitav smisao univerzuma?